17
dec

2019/2020 års hållbarhetsrapport är klar

I årets upplaga berättar vi bland annat om vårt framgångsrika program för energieffektivisering av fabriken i Fjälkinge och hur vi arbetar för att materiel i våra förpackningar ska bli mer återvinningsbara.

I Fjälkinge är all energi vi använder för egen produktion fossilfri sedan januari 2019 och vi har nått våra uppsatta mål för energiförbrukningen per ton producerad vara.

Vår investering handlar om vårt varmvatten. Med ny värmepumpsteknik och ny modell för distribution uppnådde vi en minskad energianvändning på drygt 146 000 kWh redan under årets första 6 månader.

Varumärket Kockens är anslutet till DLF:s branschinitiativ ”Plastinitiativet 2022”.  Som medlemmar av initiativet åtar vi oss att göra en nulägesanalys för att uppskatta hur stor andel av Kockens plastförpackningar som går att materialåtervinna, samt att följa upp och informera DLF om resultatet årligen.

I nuläget är denna siffra 93 %. De 7 % som inte går att materialåtervinna, är kopplade till tre förpackningslösningar. Arbetet med att hitta materialåtervinningsbara alternativ till dessa pågår och har kommit långt.

Under 2019 gjorde vi en genomlysning av varumärkets samtliga förpackningar tillsammans med en extern specialist på design av återvinningsbara förpackningar. Genomlysningen visade att våra förpackningar har en hög materialåtervinningsgrad och gav rekommendationer till vidare åtgärder.

Direktlänk till rapporten.

← Tillbaka till nyheter

Vi använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du detta. Läs mer