Kvalitet och säkerhet

Ett systematiskt arbete kring kvalitet, säkerhet och spårbarhet tillhör grundstenarna i vår verksamhet. Genom våra certifikat och policydokument visar vi att vi har kontroll över verksamheten och att den dokumenteras korrekt. Vårt mikrobiologiska laboratorium är ackrediterat av Swedac.

Kvalitet är viktigt för Culinar, läs mer om vårt arbete här.
Kvalitet granskas med ett mikrobiologiskt labb.
Culinars kryddor och smaksättningar är av den högsta kvalitet!

Egna inköpskanaler

Våra medarbetare på kvalitets- och  inköpsavdelningarna har – genom gemensamma, regelbundna besök och audits – direktkontakt med många av våra leverantörer världen över.

Ankomstkontroll

När råvarorna ankommer till vårt, lager kontrolleras de noggrant enligt fasta rutiner av medarbetarna på kvalitetsavdelningen och vårt ackrediterade mikrobiologiska laboratorium, innan de godkänns och frisläpps för vår produktion.

Kontroll av färdiga produkter

Innan våra produkter är klara för leverans ut till kund, görs slutkontroll enligt fastställda rutiner.

Kvalitetscertifikat

Culinar har BRC certifikat Grade A

Hög produktsäkerhet och pålitlig kvalitetssäkring är och kommer alltid att vara centrala värden för Culinar.
Vi är certifierade enligt BRC-standard (British Retail Consortium) och har erhållit högsta betyg: Grade A. Garanterar livsmedelssäkerheten

Syftet med BRC är att garantera livsmedelssäkerhet, vilket innebär att våra kunder och konsumenten erbjuds livsmedelsprodukter som är dokumenterat säkra.
BRC-standarden innehåller specifika och omfattande krav som berör följande områden: högsta ledningens åtagande och ständiga förbättringar, plan för livsmedelssäkerhet- HACCP, ledningssystem för livsmedelssäkerhet och kvalitet, krav på anläggningen, produktstyrning, processtyrning och personal.

ISO 9001 certifikat sedan 1991

Redan 1991 blev vår portfölj av Lyckeby Starch potatismjöl, specialstärkelser och fiber certifierad.
Vår produktion i Fjälkinge – kryddor, kryddblandningar och kompletta mixer med smak, konsistens och funktion – är certifierad 1996.

Ledningssystemet för energi, ISO 50001:2011

Culinar arbetar kontinuerligt och systematiskt för att uppnå ständiga förbättringar av energieffektivitet, energianvändning och energiförbrukning.

Ackrediterat laboratorium

För att nå kortast möjliga ledtid mellan provtagning och analyssvar har Culinar har valt att driva ett eget ackrediterat mikrobiologiskt laboratorium.

Fördelen för våra kunder är snabbare levereras av produkter med hög kvalitet.

Vårt laboratorium har varit ackrediterat av SWEDAC sedan 2002.

Ackrediteringen säkerställer utförandet och kvaliteten på analyserna som görs på laboratoriet och att vi gör analyserna i enlighet med officiellt godkända metoder.

Ackrediteringen gäller för analyser av såväl torra som flytande varor.

Ekologiska råvaror och produkter

Culinar erbjuder ekologiska råvaror och produkter som är certifierade enligt den svenska KRAV-standarden och EG förordningen 834/2007.

Halalcertifikat - stärkelser och fiber

Culinars portfölj av potatismjöl, specialstärkelser och fiber från Lyckeby Starch AB är certifierade enligt Halal.

Koshercertifierade stärkelser och fiber

Culinars portfölj av potatismjöl, specialstärkelser och fiber från Lyckeby Starch AB är fria från tillsatser och ingredienser som kommer från djur och är därför Kosher-certifierade.

Fair Trade för bättre levnadsvillkor

Culinar erbjuder produkter certifierade av Fair Trade.
Fair Trade är en oberoende produktmärkning som skapar förutsättningar för odlare och anställda i utvecklingsländer att förbättra sina arbets- och levnadsvillkor.

Culinar - Kontakta oss

Kvalitet & Miljö

Christer Karlsson
Telefon: 044 28 61 07
Culinar - Instagram

Vi älskar mat! Det roligaste vi vet är att hjälpa livsmedelstillverkare att sätta god smak på produkterna. Vi hjälper dig hela vägen från idé till slutlig konsumentprodukt. Vårt utvecklingsteam har bred kunskap om olika tillverkningsprocesser och de särskilda krav som där ställs på ingredienser och recept. I sitt ”skafferi” har de mer än 600 kvalitetssäkrade ingredienser att arbeta med.
I våra pilotfabriker tillverkar vi dina nya produkter i pilotskala inför sensorisk utvärdering tillsammans med dig.

Vi använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du detta. Läs mer