Kvalitet, miljö och hållbarhet

Ett systematiskt arbete kring kvalitet, säkerhet, spårbarhet, miljö och hållbarhet tillhör grundstenarna i vår verksamhet.

Genom våra certifikat och policydokument visar vi att vi har kontroll över verksamheten och att den dokumenteras korrekt. Vårt mikrobiologiska laboratorium är ackrediterat av Swedac.

Kvalitet är viktigt för Culinar, läs mer om vårt arbete här.
Kvalitet granskas med ett mikrobiologiskt labb.
Culinars kryddor och smaksättningar är av den högsta kvalitet!

Egna inköpskanaler

Våra medarbetare på kvalitets- och  inköpsavdelningarna har – genom gemensamma, regelbundna besök och audits – direktkontakt med många av våra leverantörer världen över.

Ankomstkontroll

När råvarorna ankommer till vårt, lager kontrolleras de noggrant enligt fasta rutiner av medarbetarna på kvalitetsavdelningen och vårt ackrediterade mikrobiologiska laboratorium, innan de godkänns och frisläpps för vår produktion.

Kontroll av färdiga produkter

Innan våra produkter är klara för leverans ut till kund, görs slutkontroll enligt fastställda rutiner.

Hållbarhetsredovisning

Culinar har prioriterat miljö och hållbarhet i verksamheten under många år.

Vårt systematiska arbete för minskad energiförbrukning och fossila utsläpp belönades 2012 med Kristianstads Miljöpris.

Sedan januari 2011 använder vi enbart fossilfri energi och och sedan januari 2019 använder vi enbart så kallad grön el.

Vi strävar ständigt efter att förbättra vår verksamhet med avseende på miljö och hållbarhet. Vår strategi och våra mål finns beskrivet i Sveriges Stärkelseproducenter, förening u.p.a hållbarhetsplan.

Certifikat

Culinar har BRCGS GLOBAL STANDARD for FOOD SAFETY Grade A+

Hög produktsäkerhet och pålitlig kvalitetssäkring är och kommer alltid att vara centrala värden för Culinar.
Vi är certifierade enligt BRCGS GLOBAL STANDARD for FOOD SAFETY Grade A+.

Syftet med BRCGS är att garantera livsmedelssäkerhet, vilket innebär att våra kunder och konsumenten erbjuds livsmedelsprodukter som är dokumenterat säkra.
Standarden innehåller specifika och omfattande krav som berör följande områden: högsta ledningens åtagande och ständiga förbättringar, plan för livsmedelssäkerhet- HACCP, ledningssystem för livsmedelssäkerhet och kvalitet, krav på anläggningen, produktstyrning, processtyrning och personal.

ISO 9001 certifikat sedan 1991

Redan 1991 blev vår portfölj av Lyckeby Starch potatismjöl, specialstärkelser och fiber certifierad.
Vår produktion i Fjälkinge – kryddor, kryddblandningar och kompletta mixer med smak, konsistens och funktion – är certifierad 1996.

Ackrediterat laboratorium

För att nå kortast möjliga ledtid mellan provtagning och analyssvar har Culinar har valt att driva ett eget ackrediterat mikrobiologiskt laboratorium.

Fördelen för våra kunder är snabbare levereras av produkter med hög kvalitet.

Vårt laboratorium har varit ackrediterat av SWEDAC sedan 2002.

Ackrediteringen säkerställer utförandet och kvaliteten på analyserna som görs på laboratoriet och att vi gör analyserna i enlighet med officiellt godkända metoder.

Ackrediteringen gäller för analyser av såväl torra som flytande varor.

Ekologiska råvaror och produkter

Culinar erbjuder ekologiska råvaror och produkter som är certifierade enligt den svenska KRAV-standarden och EG förordningen 834/2007.

Halalcertifikat - stärkelser och fiber

Culinars portfölj av potatismjöl, specialstärkelser och fiber från Sveriges Stärkelseproducenter, förening u.p.a är certifierade enligt Halal.

Koshercertifierade stärkelser och fiber

Culinars portfölj av potatismjöl, specialstärkelser och fiber från Sveriges Stärkelseproducenter, förening u.p.a är fria från tillsatser och ingredienser som kommer från djur och är därför Kosher-certifierade.

Fair Trade för bättre levnadsvillkor

Culinar erbjuder produkter certifierade av Fair Trade.
Fair Trade är en oberoende produktmärkning som skapar förutsättningar för odlare och anställda i utvecklingsländer att förbättra sina arbets- och levnadsvillkor.

Kontakta mig

Kvalitet & Miljö

Khirim Fager
Quality- & Sustainability Manager
E-post: khirim.fager@culinar.se

Vi använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du detta. Läs mer