Lag om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden

Visselblåsning

För Sveriges Stärkelseproducenter Förening U.pa (SSF), Culinar Sverige AB och Kockens AB, är det av största vikt att förhindra aktiviteter som skulle kunna riskera såväl produkters kvalitet och säkerhet som intressenters integritet och säkerhet. Det handlar även om att skydda våra varumärken mot oegentligheter och att agera på ett värderingsbaserat, hållbart och ansvarsfullt sätt. Vi har nolltolerans mot korruption, diskriminering, kränkningar och alla former av brottslig verksamhet.

Syftet med att ha en visselblåsarfunktion är att du som har en arbetsrelation till bolagen ska kunna rapportera anonymt om missförhållanden i någon av bolagens verksamheter. Lagen skyddar visselblåsare mot repressalier från arbetsgivare och innebär att uppgifter om visselblåsaren är skyddade av sekretess.

Vilka finns skyddet till för och vilka kan rapportera?

Skyddet finns för bolagens anställda, praktikanter, arbetssökande, volontärer, inhyrd personal, medlemmar i företagsledningen eller aktieägare som är verksamma i bolaget. Du som rapporterar ska ha en tro på att informationen du lämnar är sann för att skyddet ska gälla. Skyddet gäller inte vid medvetet falsk rapportering.

Vilka missförhållanden omfattas av lagen?

Funktionen ska användas om du misstänker att det finns missförhållanden i bolagen där det finns ett allmänintresse av att de kommer fram och åtgärdas. Exempel på missförhållanden är livsmedelssäkerhetsrisker, mutor/korruption, allvarliga former av trakasserier eller diskriminering, stora brister i säkerhet som riskerar liv och hälsa, miljöbrott. Lagen gäller inte sådant som endast rör den rapporterande personens egna arbets- eller anställningsförhållanden, såsom konflikter mellan den rapporterande personen och en annan arbetstagare eller lönesättning.

Vem tar emot rapporterna?

Utsedda personer internt för att hantera rapporter om missförhållanden är HR funktionerna:
HR Business Partner (Maria Forsblom) samt HR & Lönespecialist (Ann-Marie Bengtsson).

Hur rapporterar jag missförhållanden?

Du kan rapportera via vår kanal, som tillhandahålls av extern part. Här kan du välja att vara anonym eller ange dina kontaktuppgifter. Du anger om du vill rapportera digitalt eller om du vill ha ett fysiskt möte eller telefonsamtal. Det går också bra att direkt vända sig till chef, facklig representant eller HR.
I rapporteringskanalen finns information kring hur det fungerar.

Du når rapporteringskanalen genom att KLICKA HÄR

Vad händer efter att jag har rapporterat?

Rapporter som innehåller omständigheter som behöver utredas går vidare till berörd ledningsfunktion med begäran om utredning och beslut kring eventuella åtgärder med anledning av utredningen. Absolut sekretess gäller för uppgift som kan avslöja den rapporterandes identitet.
Extern leverantör kan kontaktas för att göra en utredning vid allvarliga missförhållanden, missförhållanden som berör personer i ledande ställning, eller vid utredning som kräver särskild kompetens eller som inte kan utredas på ett oberoende sätt internt.

Tillsynsmyndighet

Arbetsmiljöverket har fått i uppdrag att vara den myndighet som kontrollerar att företaget lever upp till kraven i lagen.
https://www.av.se/om-oss/visselblasarlagen/

Vi använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du detta. Läs mer