04
jun

Sweden Food Arena – Forskning och innovation för en svensk livsmedelssektor i världsklass

I maj lanserades Sweden Food Arena; en ny nationell arena för en innovativ, hållbar och konkurrenskraftig livsmedelssektor.

I arenan samlas företag och branschorganisationer längs hela kedjan för att gemensamt ta krafttag för att stärka forskning, utveckling och innovation. Allt i syfte att skapa en svensk livsmedelssektor i världsklass.

Arenan är en viktig del i den nationella livsmedelsstrategin ”Svensk livsmedelsbransch – en kärnsektor i världsklass år 2030”, som antogs av Riksdagen 2017.

Det finns en stor potential för den svenska livsmedelssektorn. Livsmedel är Sveriges fjärde största industrigren men det behövs en ökad samverkan mellan dess aktörer. För att nå målet krävs en kraftig ökning av Sveriges investeringar i forskning och innovation inom livsmedelssektorn.

Sweden Food Arena: En unik plattform

Arbetet med att bilda Sweden Food Arena har pågått sedan hösten 2017. För första gången har hela den svenska livsmedelsbranschen – representerad av ett 50-tal företag – samlats runt samma bord och samverkat mot ett gemensamt mål. Primärproduktion (LRF), livsmedelsindustri (Lantmännen, Scan, Arla, Culinar, Orkla), food service-företag (Menigo) och dagligvaruhandel (ICA, Axfood) har jobbat tätt ihop för att forma en arena som ska göra den svenska livsmedelsbranschen framgångsrik.

Håkan Christensson, vice vd för Culinar.

– Arbetet med arenan har blivit väldigt framgångsrikt tack vare att hela branschen har samverkat, säger Håkan Christensson, vice vd för Culinar.

Arenan har konstaterat att – trots att Sverige är EU:s mest innovativa land – så ligger vi bara på 14:e plats när det gäller innovation på livsmedel. Arenan pekar också på att det finns en tydlig och stark koppling mellan innovation och exportframgång.

– Culinar är väldigt mån om en stark svensk livsmedelsbransch. Det har motiverat vårt engagemang i bildandet av Sweden Food Arena.

Lanseringen 24 maj var en succé med 180 intressenter närvarande. Sweden Food Arena har lagt en fantastisk bra grund för att genomföra initiativ inom tre temaområden: Hälsa och smak, Cirkulär mat, Digitalisering och automation. Läs mer om Sweden Food Arenas områden.

– Nu fortsätter vi arbetet med att ta fram en långsiktig organisation för Arenan och att säkra en signifikant ökning av medel för finansiering av svensk innovation och forskning inom livsmedel, avslutar Håkan Christensson.

 

← Tillbaka till nyheter

Vi använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du detta. Läs mer