21
feb

Hållbarhetsredovisning 2022

Hållbarhetsrapporten för 2022 är klar och vi har under året arbetat med flera olika initiativ kopplat till Agenda 2030. Vi har valt att jobba efter fyra olika fokusområden: värdeskapande arbetsplats, hållbar odling, framtidens produkter och resurseffektiv verksamhet. Värdeskapande arbetsplats innehåller mål och uppföljning inom bland annat arbetsplatsolyckor, arbetsmiljö, mångfald och jämlikhet. Under året har behovet av internkommunikation blivit tydligare och flera insatser har gjorts för att stärka informationsflödet. Bland insatserna märks att nyheterna på intranätet CuLyNet blivit tätare och fler och vi har ökat informationen om våra produkter genom att servera kunders produkter i matsalen.
När det gäller hållbar odling är vi igång med olika aktiviteter för att öka andelen hållbart producerade kryddor, vi gör riskbedömning av leverantörer och genomför revisioner hos riskleverantörer. För framtidens produkter arbetar vi med ett proaktivt utvecklingsarbete för smaksättning av livsmedel baserat på alternativa proteiner. Arbete pågår också för att öka andelen materialåtervinningsbara förpackningar. För att bli en mer resurseffektiv verksamhet arbetar vi bland annat med att minska vår relativa energianvändning och att öka mängden materialåtervunnet avfall.

Vill du läsa mer om alla våra insatser (ovan är ett urval), våra mål och hur långt vi nått hittills, klicka in och läs mer i vår Hållbarhetsrapport här.

← Tillbaka till nyheter

Vi använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du detta. Läs mer