Culinar har BRC med högsta betyg A


Hög produktsäkerhet och pålitlig kvalitetssäkring är och kommer alltid att vara centrala värden för Culinar.

Våra produktionsanläggningar i Fjälkinge Sverige och i Lettland är certifierade enligt BRC-standard (British Retail Consortium) och har erhållit högsta nivå - betyg A.

Öppna BRC-certifikatet för Fjälkinge Sverige i ett nytt fönster.

Öppna BRC-certifikatet för Lettland i ett nytt fönster.

Garanterar livsmedelssäkerheten
Syftet med BRC är att garantera livsmedelssäkerhet, vilket innebär att våra kunder och konsumenten erbjuds livsmedelsprodukter som är dokumenterat säkra.

BRC-standarden innehåller specifika och omfattande krav som berör följande områden: högsta ledningens åtagande och ständiga förbättringar, plan för livsmedelssäkerhet- HACCP, ledningssystem för livsmedelssäkerhet och kvalitet, krav på anläggningen, produktstyrning, processtyrning och personal.